Kullanım Talimatları

ASANSÖR KULLANMA TALİMATI

12 yaşından küçüklerin yalnız asansöre binmelerine müsaede etmeyin.
Asansöre binerken kabini görerek kabine adım atın.
Geri geri yürüyerek asansöre binmeyin.
Geri geri yürüyerek asansöre binmeyin.
Asansörünüzün makine dairesi veya varsa kurtarma kapakları gibi yerlerin mutlaka kilitli ve anahtarlarının arıza halinde yetkilililerin kolay ulaşabileceği bir yerde bulundurun.
Asansörü çağırmak amacıyla butonlara sürekli basılı tutmayın.
Kapıların mutat şeklin dışında açmaya veya kapanmaya zorlamayın.
Kapısız kabinlerde kabin içinde seyir halinde iken hareketli olan kapı tarafında durmayın ve kapı tarafındaki duvara kendinizin veya eşyalarının temas etmemesi için tedbir alın.
Kabin içindeki yüklerin dengeli yüklenmesi ve kaymasının engellenmesi kullanıcılar açısından büyük önem taşımaktadır.
Asansörünüzün periyodik bakımını Montaj firmanızın belirttiği periyotlarda ve bakımcı firma vasfına haiz bir asansör firmasına yaptırın.

ASANSÖRDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER (ASANSÖRÜN ÇAĞIRIRKEN)

Tek çağırma butonlu asansörlerde çağırma butonuna kısa bir süre basınız. Eğer meşgul lambası yanıyorsa sönmesini bekleyin ve söndükten sonra butona kısa bir süre basın.
Çift çağırma butonlu asansörlerde yanlızca gitmek istediğiniz yöndeki çağırma butonuna kısa bir süre basınız
Asansörü beklerken Kapının hemen önünde baklameyin Kabinden çıkmak isteyenlerin kapı açıp size çarpmalarına ve sebep olursunuz.
Asansör beklediğiniz kata geldiğinde, asansör dolu olması halinde mutlaka kabine girmeye çalışmayanız, asansörün tekrar bulunduğunuz kata gelmesini bekleyiniz yada (varsa) diğer asansörü kullanınız.

ASANSÖRDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER (ASANSÖRE GİRERKEN VEYA ÇIKARKEN)

Kapıdan uzak durunuz ve kapıda sıkışma olasılığı bulunan giyişi ve eşyalara dikkat ediniz.
Kabinde tutamak varsa tutunuz. - Kat göstergelerine (kat kapı numaralarına) dikkat ediniz ve izleyiniz. - Asansörün durmasına karşın, otomatik kabin kapılı asansörlerle kapı açma butonu ile de kapı açılamıyorsa imdat butonu ile dışarıdaki kişilere irtibata geçiniz,.
Kabine girerken ve kabinden çıkarken oyalayıcı hareketlerden kaçınınız.

YÖNETİCİLER İÇİN BİLGİ

TS EN 13015 standardına göre :
ot - Asansör sahibinin, bakım kuruluşunun yanı sıra yeterli ve tam bir sigorta kapsamı sağlayan sigorta Şirketiyle çalışması tavsiye edilir.

Asansör sahibi,(binada asansörün çalışmasından bakımının yapılmasından sorumlu kişi; yönetici vb) Asansörü, güvenli çalıştırma şartlarında tutması gereklidir. Bu kuralı karşılamak için asansör sahibi, standardın kurallarına uygun bir bakım kuruluşu ile çalışmalıdır.

Asansör sahibinin, bakım kuruluşunun yanı sıra yeterli ve tam bir sigorta kapsamı sağlayan sigorta Şirketiyle çalışması tavsiye edilir.
Asansör sahibi, Herhangi bir ulusal düzenlemeyi ve ilgili olduğunda diğer Kuralları ve bunların bakımla ilgili ifadelerini, dikkate almalıdır.
En geç asansör servise girdiğinde veya asansör ilk kez servise girmeden önce, uzun bir süre hiç, kullanılmamış halde kaldığında, planlanmış bakımın bakım kuruluşu tarafından yapılması gereklidir.
3- Aynı asansör boşluğu / boşlukları ve / veya makine dairesini paylaşan pek çok tesis bulunması halinde, asansör sahibinin aynı bakım kuruluşuyla çalışması önemlidir.
İnsan / yük asansörü sahibinin, çift yönlü iletişim araçlarını etkin kılması ve asansör kullanılabilir olduğu sürece, kurtarma servisiyle 24 saat bağlantı kurulabilirliği sağlaması gereklidir.
Gereklilikler
Asansör sahibi, çift yönlü iletişim araçları kullanım dışı kaldığında, insan / yük asansörünü servisten alıkoyması gereklidir.
6- Asansör sahibi, tehlikeli durumlarda, tesisi servis dışı bırakması gereklidir
Tesis Sahibi
a) Tesiste fark edilen normal olmayan herhangi bir çalışmadan veya doğrudan tesis çevresinde normal olmayan herhangi bir değişiklikten hemen sonra,
b) Tehlikeli bir durum olması halinde, tesisi servis dışı bıraktıktan sonra hemen sonra,
c) Yetki ve talimat verilmiş kişi / kişiler tarafından yapılan herhangi bir kurtarma girişiminden sonra
d) Tesis ve / veya çevresi veya tesis kullanımı ile ilgili herhangi bir değişiklikten önce,

YETKİLİ KİŞİLERİN MÜDAHALESİNİ GEREKTİREN DURUMLAR

Asansörün kat arasında arızalanması..

Asansörün hareket etmemesi./p>

Kapıların açılması veya kapanmasında sorun varsa

Arızalanan asansörde mahsur kalan kişilerin kurtarılması.

Asansör çalışırken anormal ses ve titreşim olduğunda

Cam bulunan kapılarda Camın kırılması durumunda

Kabin ile duvar arasında bir şahsın veya cismin sıkışması durumunda

Asansör kabinine, makine dairesine veya kuyusuna su girdiğinde

ASANSÖRLERLE İLGİLİ YANLIŞ BİLİNENLER

Yanlış
Asansör kat arasında kalırsa havasız kalınır.
Kat arasında kalındığında asansör düşebilir, bu nedenle kabinden çıkmaya çalışılmalıdır.
Çağrı butonlarına birden fazla ya da sürekli basmak asansörün çabuk kata gelmesini sağlar.
Verilen çağrıyla değil kendi mantığıyla hareket eden asansörlerde, istenmeyen katlarda inilmek zorunda kalınabilir.
Doğru
Asansör kuyusu, binanın en iyi hava sirkülasyonu olan bölümlerinden biridir. Kabin içinde yeterli havalandırma boşlukları veya cebri havalandırma olduğundan havasız kalmak mümkün değildir.
Doğru yöntem, asansörün içinde kalıp imdat butonuna basarak beklemektir. Kurtarma işlemi, mutlaka bu konuda eğitim almış kişilerce yapılmalıdır.
Çağrı butonuna bir kez basılması yeterlidir
Asansör kabin ve koridor çağrı butonlarıyla hareket alır.