Kullanım Talimatları

 • Anasayfa
 • >
 • Kullanım Talimatları
 • 12 yaşından küçüklerin yalnız asansöre binmelerine müsaede etmeyin.
 • Asansöre binerken kabini görerek kabine adım atın.
 • Geri geri yürüyerek asansöre binmeyin.
 • Asansöre girip çıkarken oyalayıcı hareketlerde bulunulmayın.
 • Kapıların mutat şeklin dışında açmaya veya kapanmaya zorlamayın.
 • Kapısız kabinlerde kabin içinde seyir halinde iken hareketli olan kapı tarafında durmayın ve kapı tarafındaki duvara kendinizin veya eşyalarının temas etmemesi için tedbir alın.
 • Kabin içindeki yüklerin dengeli yüklenmesi ve kaymasının engellenmesi kullanıcılar açısından büyük önem taşımaktadır.
 • Asansörünüzün periyodik bakımını Montaj firmanızın belirttiği periyotlarda ve bakımcı firma vasfına haiz bir asansör firmasına yaptırın.
 • Kapı camını kırarak içinden çıkmaya çalışmayın
 • (Varsa) Kurtarma kapağını açarak çıkmaya çalışmayın bu kapak ancak dışarıdan kurtama işlemi yapıldığında açılabilir.
 • Asansörünüzün makine dairesi veya varsa kurtarma kapakları gibi yerlerin mutlaka kilitli ve anahtarlarının arıza halinde yetkilililerin kolay ulaşabileceği bir yerde bulundurun.
 • Asansörü çağırmak amacıyla butonlara sürekli basılı tutmayın.
 • Asansör içinde kat arasında kalan kişilerin kurtarılmasında asansör firması veya bakımcı Firmanın talimatlarına uyun.
 • Ehliyetsiz veya kurtarma eğitimi verilmemiş kişilerin asansörde kalanları kurtarmak veya asansörü tamir etmek amacıyla müdahelelerine müsaede Etmeyin.
 • Unutmayın !!! Asansörde meydana gelen kazların çoğunluğu yanlış KULLANMA - KURTARMA işlemleri sırasında gerçekleşmektedir.

 

 • Tek çağırma butonlu asansörlerde çağırma butonuna kısa bir süre basınız. Eğer meşgul lambası yanıyorsa sönmesini bekleyin ve söndükten sonra butona kısa bir süre basın.
 • Çift çağırma butonlu asansörlerde yanlızca gitmek istediğiniz yöndeki çağırma butonuna kısa bir süre basınız
 • Asansörü beklerken Kapının hemen önünde baklameyin Kabinden çıkmak isteyenlerin kapı açıp size çarpmalarına ve sebep olursunuz.
 • Asansör beklediğiniz kata geldiğinde, asansör dolu olması halinde mutlaka kabine girmeye çalışmayanız, asansörün tekrar bulunduğunuz kata gelmesini bekleyiniz yada (varsa) diğer asansörü kullanınız. 
 • Otomatik kapılı asansörlerde, kapısı kapanmakta olan asansörün kapısını açmaya çalışmayınız, bu hareket yaralanmalara sebep olabilir.
 • Yarı Otomatik kapılı (kendi kapanan kapılı) asansörlerde, kabine girerken dikkatli olun kapının çarpması ile size veya taşıdığınız eşyalara zarar verebilir.
 • Yarı Otomatik kapılı (elle açılan kapılı) asansörlerde, kabin durmadan kapıyı açmaya çalışmayın.
 • Asansöre binip, inerken dikkatli olunuz. Asansör kabin ile kat seviyesi arasında farklılık olabilir, bu yüzden takılıp düşebilirsiniz. 
 • Çocuklarınız ile asansöre binerken, çocuklarınıza veya (varsa) oyuncaklarına dikkat edin kontrol altında tutunuz.
 • Evcil hayvanlarınız (kedi köpek vs.) ile asansöre binerken, hayvanlara ve zincir veya ip gibi aparatlarına dikkat edin bir yere takılıp kazalara yol açmamsı için kontrol altında tutunuz.
 • Otomatik kapılı asansörlerde, kapının açılması bir açma butonu aracılığıyla oluyorsa, kapıyı butonu basarak açınız. Kabin katta durmadan kapıyı açmaya çalışmayınız.
 • Kabine girerken ve kabinden çıkarken oyalayıcı hareketlerden kaçınınız.
 • Asansöre binerken kabinin o katta ve ışığı yandığından emin olmadan asansöre binmeye teşebbüs etmeyin
 • Asansör içinde iki kat arasında kalan kişilerin kurtarılmasında kapı kilit anahtarının kullanılması tehlikeli olduğundan, kurtarma işlemi makine-motor grubu üzerindeki el freni yardımıyla ve bu konuda eğitim almış işiler tarafından yapılmalıdır.
 • Makine dairesi kapısı veya giriş kapağı güvenlik nedeniyle sürekli kilitli tutulmalı, ancak her hangi bir nedenle içeri girilmesi gerektiğinde anahtar kolaylıkla ve ancak yetkili kişilerin (bina yöneticisi ve görevlisi ile belirlenecek kişilerde) kontrolünde bulunmalıdır.
 • Kabin girişine konulan fotosel yada eşik kontağı gibi güvenlik tertibatları (kabin ile duvar arasında sıkışmaya önlemek için ) mutlaka çalışır durumda tutulmalı, özellikle çocukların bunlarla oynamamaları, bozmaları önlenmeli ve uyarılmalıdır.
 • Kat kapısı camları mutlaka telli cam olmalı, düz veya buzlu cam kesinlikle takılmamalıdır. Kat kapı camları telli dahi olsa el ve parmak girecek kadar açıklık olduğunda cam değiştirilinceye kadar güvenlik nedeniyle asansör işletmeye kapatılmalıdır.
 • Kuyu boşluğuna yangının başlamasına sebep olabileceğinden sigara izmariti yana durumda kibrit vs atılmamalı bu sebeple yangın başlayabilir. 
 • Kuyu boşluğuna kağıt ve benzeri yanıcı maddelerin atılması önlenmeli, buradan başlayacak bir yangın kısa sürede kabini etkileyeceği göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Makine dairesinde asansöre ait olmayan hiçbir şey bulundurulmamalı, depo olarak kullanılmamalıdır.
 • Makine dairesinde bulunan havalandırma pencereleri ile varsa kapılar uygun bir havalandırma sağlanması için panjurlu hale getirilmelidir.
 • Makine dairesindeki aydınlatma tesisatı çalışır durumda bulundurulmalıdır.
 • Makine dairesine kolayca görülebilecek bir vere kurtarma talimatı asılmış olmalıdır.
 • Kabin içinde bulunan imdat butonu özellikle elektrik kesilmeleri ve arıza durumunda kullanılması gerektiğinden acil aydınlatma kaynağından beslenmesi sağlanmalıdır.
 • Asansör kabinin katta olduğunu anlamak için kabin içinde mutlaka sürekli aydınlatma sağlanmalıdır.
 • Merdiven temizliği yapılırken kuyu dibine su girmesi önlenmelidir.
 • Tehlike anında Stop (DUR) ,sonra İMDAT butonlarına basılmalı, her iki butonun gereksiz kullanılmaları önlenmelidir.
 • Bir yangın anında kaçış için asansör yerine merdivenler kullanılmalıdır.
 • Kabin içine konan yüklerin dengeli yüklenmesine dikkat edilmeli, kabin hareket halinde iken bu yüklerin kaymaması için önlem alınmalıdır. 

 

 • Kapıdan uzak durunuz ve kapıda sıkışma olasılığı bulunan giyişi ve eşyalara dikkat ediniz. 
 • Kabinde tutamak varsa tutunuz. - Kat göstergelerine (kat kapı numaralarına) dikkat ediniz ve izleyiniz. - Asansörün durmasına karşın, otomatik kabin kapılı asansörlerle kapı açma butonu ile de kapı açılamıyorsa imdat butonu ile dışarıdaki kişilere irtibata geçiniz,
 • Kabine girerken ve kabinden çıkarken oyalayıcı hareketlerden kaçınınız. 

TS EN 13015 standardına göre : 

Asansör sahibi,(binada asansörün çalışmasından bakımının yapılmasından sorumlu kişi; yönetici vb) Asansörü, güvenli çalıştırma şartlarında tutması gereklidir.

Bu kuralı karşılamak için asansör sahibi, standardın kurallarına uygun bir bakım kuruluşu ile çalışmalıdır.

Not - Asansör sahibinin, bakım kuruluşunun yanı sıra yeterli ve tam bir sigorta kapsamı sağlayan sigorta Şirketiyle çalışması tavsiye edilir.

1- Asansör sahibi, Herhangi bir ulusal düzenlemeyi ve ilgili olduğunda diğer Kuralları ve bunların bakımla ilgili ifadelerini, dikkate almalıdır.

2- En geç asansör servise girdiğinde veya asansör ilk kez servise girmeden önce, uzun bir süre hiç, kullanılmamış halde kaldığında, planlanmış bakımın bakım kuruluşu tarafından yapılması gereklidir.

3- Aynı asansör boşluğu / boşlukları ve / veya makine dairesini paylaşan pek çok tesis bulunması halinde, asansör sahibinin aynı bakım kuruluşuyla çalışması önemlidir.

4- insan / yük asansörü sahibinin, çift yönlü iletişim araçlarını etkin kılması ve asansör kullanılabilir olduğu sürece, kurtarma servisiyle 24 saat bağlantı kurulabilirliği sağlaması gereklidir.

5- Asansör sahibi, çift yönlü iletişim araçları kullanım dışı kaldığında, insan / yük asansörünü servisten alıkoyması gereklidir.

6- Asansör sahibi, tehlikeli durumlarda, tesisi servis dışı bırakması gereklidir

7- Tesis sahibi; 

a) Tesiste fark edilen normal olmayan herhangi bir çalışmadan veya doğrudan tesis çevresinde normal olmayan herhangi bir değişiklikten hemen sonra, 

b) Tehlikeli bir durum olması halinde, tesisi servis dışı bıraktıktan sonra hemen sonra,

c) Yetki ve talimat verilmiş kişi / kişiler tarafından yapılan herhangi bir kurtarma girişiminden sonra

d) Tesis ve / veya çevresi veya tesis kullanımı ile ilgili herhangi bir değişiklikten önce, 

Not - Asansör sahibi, bakım kuruluşuna vermek üzere, bakım talimatlarını, ilgili değişiklikleri yapan şirketten temin etmelidir. 

e) Tesis üzerinde, yetkili bir üçüncü tarafın yaptığı muayene veya bakım çalışmaları dışındaki herhangi bir çalışma gerçekleştirilmeden önce,

f) Uzunca bir süre için, tesis servis dışı bırakılmadan önce, 

g) Uzunca bir süresi çalıştırılmamasından sonda, tesis yeniden servise konulmadan önce, bakım kuruluşunu haberdar etmesi gereklidir.

8- asansör sahibi, bakım kuruluşunca yapılan risk değerlendirmesi sonucunu, dikkate alması gereklidir.

Asansör sahibi;

a) Bakım kuruluşu değiştirildiğinde,

b) Bina ve / veya tesis kullanımı değiştirildiğinde,

c) Tesisteki veya binadaki büyük çaplı bir değişiklikten sonra,

d) Tesisi de içeren bir kaza sonrası durum ortaya çıktığında,

bakım için risk değerlendirmesinin yapıldığından emin olması gereklidir.

Asansör sahibi, risk değerlendirmesi yoluyla, aşağıdakileri garanti etmesi gereklidir.

a) Müştemilatın güvenliğini ve kullanıldığı sürece sağlık riski taşımadığını. Bu husus; müştemilata ve tesise geçişi ve iş yerinde iş donanımı kullanım mevzuatına göre kullanılan araç gereç veya maddeleri de kapsar. .

b) Müştemilatı kullanan kişilerin, kalan herhangi bir riskten haberdar edildiğini,

c) Risk değerlendirmesi sonucunda, tamamlanması gereken herhangi bir faaliyetin yapıldığını. Bakım elemanlarıyla sınırlı alanlara geçiş yollarına bağlı olarak asansör sahibinin bakım kuruluşunu özellikle aşağıdakilerden haberdar etmesi gerektiği: 

1) Kullanılacak geçiş yolları ve binadan yangın tahliye işlemleri, 

2) Bakım elemanlarıyla sınırlı alanların anahtarlarının bulunabileceği yer,  

3) Gerekli ise, bakım kuruluşuna tesise kadar eşlik edecek kişiler, 

4) Gerekli ise, geçiş yollarında kullanılacak olan kişisel koruyucu donanım ve bu donanımın bulunacağı muhtemel yer.

9- asansör sahibi, bakım kuruluşu isimi ve telefon numarasının, tesisten faydalanacak kişilerce her zaman kullanılabilirliğini, bunların kalıcı şekilde yapıştırıldığını ve açıkça okunabildiğini garanti etmesi gereklidir.

10- Asansör sahibinin, makine ve makara dairesi kapılarının (döşeme kapakları), muayene ve acil kapılarının (döşeme kapakları) anahtarlarının binada kalıcı kullanılabilirliğini ve bu anahtarların, sadece yetki verilmiş kişiler tarafından, geçiş amacıyla kullanıldığını garanti etmesi gereklidir.

11- Asansör sahibinin, her durumda, kişilerin kurtarılmasında yer alan bakım kuruluşu için, binaya ve tesise güvenli geçişi sağlaması gereklidir.

12- Asansör sahibi, iş yerlerine ve iş odalarına geçişi, bakım elemanları için, güvenli ve boş tutması ve iş yeri ve / veya geçiş yollarındaki herhangi bir tehlike veya değişiklikten (aydınlatma, engeller, zemin şartları vb.) bakım kuruluşunu haberdar etmesi gereklidir.

13- Asansör sahibi, bakım kuruluşuna bıraktığı bu incelemelere ve deneylere ek olarak kendi tercih ettiği periyotlarla aşağıdakileri yapması gereklidir: 

a) Asansörler için: 

Seyir kalitesindeki herhangi bir değişikliği veya donanım hasarını değerlendirmek için en üst ve en alt katlar arasında bir tam kalkış.

Aşağıdakilerin yerinde olduğunu, hasar görmediğini ve fonksiyonunun doğru olduğunu garanti etmek için bilinen hususlar kontrol edilir: 

-Durak kapıları ve alt kapı rayları,

-Katta durma hassasiyeti,

-Bakım elemanlarıyla sınırlanmış alanlarda yerleştirilmeyen göstergeler,

-Durak hareket kumandaları,

-Asansör kabini hareket kumandaları,

-Kapı açma kumandaları,

-Kurtarma servisi ile sürekli iletişim sağlayan, asansör kabininde yer alan çift yönlü haberleşme araçları,

-Asansör kabininin normal aydınlatması, ...

-Kapı yön değiştirme tertibatı,

-Güvenlik işaretleri / resimli uyarı işaretleri.

Sadece yük ve servis asansörleri için ilgili olduğunda yapılacak kontroller aynıdır.

Asansörün kat arasında arızalanması.

Asansörün hareket etmemesi.

Kapıların açılması veya kapanmasında sorun varsa

Arızalanan asansörde mahsur kalan kişilerin kurtarılması.

Asansör çalışırken anormal ses ve titreşim olduğunda

Cam bulunan kapılarda Camın kırılması durumunda

Kabin ile duvar arasında bir şahsın veya cismin sıkışması durumunda

Asansör kabinine, makine dairesine veya kuyusuna su girdiğinde 

Yanlış Doğru
Asansörler tek bir halatla taşınır, bu halatın kopması halinde kabin düşer.  Asansör,taşıyıcı halat çapı en az 8mm olan ve en az 2 halatla taşınan sistemdir. Tek bir halat dahi yüklü kabini taşıyacak dayanıma sahiptir.
Asansör kat arasında kalırsa havasız kalınır. Asansör kuyusu, binanın en iyi hava sirkülasyonu olan bölümlerinden biridir. Kabin içinde yeterli havalandırma boşlukları olduğundan havasız kalmak mümkün değildir. Panik içinde dışarıya çıkmaya çalışılmamalıdır.
Verilen çağrı ile değil kendi mantığıyla hareket eden asansörlerde istenmeyen katlarda inilmek zorunda kalınabilir. Asansör kabin ve koridor çağrı butonları ile hareket alır. Yukarı doğru gitmekte olan bir asansöre binip aşağı katlardan birinin butonuna basılırsa,ya da aşağı gitmekte olan bir asansöre binip yukarı katlardan birinin butonuna basılırsa,gidilecek kata değil asansörün daha önce verilen çağrıyı yanıtlayacağı kata gidilir. Hareket okları ve göstergeler bu yanlışlığı gidermek için konulmaktadır. 
Kat arasında kalındığında asansör düşebilir,bu nedenle kabinden çıkmaya çalışılmamalıdır.  Kişilerin kendi başlarına kabinden çıkmaya çalışmaları kazalarla sonuçlanmaktadır. Asansörler, doğru şekilde kullanıldıklarında güvenli sistemlidir. Doğru yöntem,asansörün içinde kalıp imdat butonuna basarak beklemektedir. Kurtarma işlemi, mutlaka bu konuda eğitim almış kişilerce yapılmalıdır. 
Çağırma butonlarına birden fazla yada sürekli basmak asansörün çabuk kata gelmesini sağlar.  Çağrı butonuna bir kez basılması yeterlidir. 
Asansör aşağı yönde zorlanmaz o yüzden fazla binmek zararlı değildir. Asansör bir dengeleme (karşı ağırlık) tertibatı ile çalıştığından kabine yüklenen her fazla yük aşağı yönde dengeleme tertibatını geçersiz kılacak ve asansörün arıza yapmasına sebep olacaktır

 


1987 yılında çalışma hayatına başlayan firmamız değişen piyasa koşullarına uymak profesyonelce hizmet vermek ve daha tecrübeli bir kadro ile çalışmak için 1994 yılı itibari ile Hatay merkez Antakya' da Step Asansörleri San. ve Tic. Ltd. Şti olarak kurulmuştur


Merkez Adres: Çekmece Mahallesi 522 Sk. No :1/5 Çevre Yolu Üzeri, Sınav Koleji Karşısı Defne/HATAY

Telefon: 0850 622 7837
Ofis : 0326 216 13 45
Fax : 0326 613 10 87
Gsm : 0532 139 07 39
Gsm2 : 0533 090 84 35
step@stepasansor.com.tr
Tüm Hakları Saklıdır © 1987 - 2021